• 0
LISTEN!!
原創音樂線上募集大賞
2021 June 18th - Aug 31st

agnès b. 熱愛音樂,並深受音樂所啟發!
2021年夏季,agnès b. 希望發掘優秀的原創音樂,邀你唱作出屬於你的聲音,讓更多人感受到音樂的美好!!
image
LISTEN!!
原創音樂線上募集大賞
2021 June 18th - Aug 31st

agnès b. 熱愛音樂,並深受音樂所啟發!
2021年夏季,agnès b. 希望發掘優秀的原創音樂,邀你唱作出屬於你的聲音,讓更多人感受到音樂的美好!!
了解更多